Cronjob

HVAD ER ET CRONJOB?

Et cronjob er et kommando, som er skemalagt til at udføre en teknisk ændring på et fremtidig tidspunkt. Dette gør det muligt at automatisere ændringer, som man tidligere skulle lave manuelt. Der er mulighed at at skemalægge i både minutter, timer, uger og endda flere år ude i fremtiden.